• Venus Berlin – photos of 2017
  • BCams – photos of 2017
  • EWT Mallorca – photos of 2017
  • ImaxCash Pilsen – photos of 2017
  • Lalexpo – photos of 2017
  • TES Prague – photos of 2017
  • Webmaster Access Amsterdam – photos of 2017
  • XBiz Berlin – photos of 2017