• AVN Las Vegas – photos 2016
  • InterNext – photos 2016
  • The Island Gathering Vietnam – photos 2016
  • XBiz LA – photos 2016
  • Webmaster Access Amsterdam – photos 2016
  • EWT Mallorca – photos 2016
  • The Phoenix Forum – photos 2016
  • TES Prague – photos 2016
  • XBiz Miami – photos 2016